หลอด LED ที 80
235.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช่ร่วมกับขั่วรับหลอดแบบ E27  โทนแสงสี ขาว