สิ่วรุ่นด้ามตอก 1"
155.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช่สำหรับเซาะเจาะเนื้อไม้ได้ทุดชนิด ทนทานยาวนาน ไม่มีบิด โก่ง