ข้อต่อคอปเปอร์ 3 ท่างแบบแถว
340.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ข้อต่อคอปเปอร์ 3 ทาง ซึ่งสามารถแยกใช่ลม 3 ทางจากท่อลมหลักเพียงจุดเดียว ฐานใหญ่ให้ความแข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้น
แรงดันขณะใช้งาน 1.5แรงดันสูงสุด 2.0 MPa