คีมปากจิ้งจก 6 "
145.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช่สำหรับตัดหนีบ วัสดุ ได้ทุกชนิด