เลี่อยตัดกิ่งไม้พลูซอพับเก็บ 10 "
320.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช่สำหรับตัดกิ้งไม้ ตัดไม้ได้ทุกชนิดไม่มีบิดงอ  ไม่มีสะดุด ไม้พาเรด ไม้เป็น ไม้ตายและไม้อื่นๆๆ