กรรไกรตัดท่อ PVC +ใบ รุ่น AUTO
320.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช่สำหรับตัด ท่อ PCV ตัดตรงไม่มีเอียง พร้อมใบสำหรับเปลี่ยน