ปลั๊กไฟ LEKISE (3 ช่อง 1 สวิตช์)
275.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

-ทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 10A-2300 W

-สายไฟมาตรฐาน มอก.

-มีสวิตช์วบคุมปิด-เปิด ของการจ่ายกระแสไฟฟ้าทุกเต้ารับ