ผ้าขัดขนแกะ 3M
620.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

สำหรับขัดเก็บรอยต่อต่างๆที่ฝังลึก สามารถใช่กับเครื่องไฟฟ้าและเครื่องขัดสีระลม