ชุดตัดแก๊ส
1,350.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช้สำหรับตัดเหล็ก หนา หรือ บาง และเข้าซอกที่ไม่สามารถใช้เครื่องมือเข้าไปได้