ลวดเชื่อม โกเบแดง 2.6
145.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ลวดเชื่อมไฟฟ้าชนิดไทล้สูง  มีสะเก็ตไฟน้อย  ทำให้แนวเชื่อมสวยงาม