เกจ์อาร์กอน
850.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช้ต่อกับท่ออาร์กอน เพื่อควมคุมปริมาณการไหลของอาร์กอน ให้สม่ำเสมอและเที่ยงตรง