น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดใส ขนาด 1000 กรัม
420.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ประเภทงานรับแรงดันทั่วไป  งานบ้าน งานอาคารทั่วไป