สเปรย์โฟมกาวอเนกประสงค์
230.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โฟมกาวอเนกประสงค์ สเปรย์โฟมโพลียูลีเทรน ขยายตัวใช้อุดรอยต่อระหว่างช่องว่างรอบท่อ

รอยต่อใต้หลังคา รอยต่องานผนังได้อย่างดีฉีดเพียง50-70%