เทปวัดที่ใยแก้ว
425.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช้สำหรับวัดขนาดของพื้นที่