ตะไบแบนพร้อมด้าม
90.00 - 120.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

ใช้สำหรับถูกับโลหะ ไม้และ พลาสติก ควรเลือกใช้ให้ถูกกามลักษณะงาน