กุญแจบานเล่ื่อน รุ่น 412
460.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช้ติดตั้งฝั่งประตูอลูมิเนียม ไม้ หรือประตูเหล็ก ทั้งบานเลื่อนและบานสวิง