คีมล๊อคปากตรง 10 นิ้ว
225.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช้สำหรับจับชิ้นงาน 45-55 Cm