สายลม-สายแก๊ส
420.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช้สำหรับการให้ลมและแก๊สเพื่อตัด หรือมเชื่อม

มีหลายขนาด

1 ม้วน 10 เมตร

1 ม้วน 15 เมตร

1 ม้วน 20 เมตร

1ม้วน 50 เมตร