เครื่องวัดระดับเลเซอร์PUMPKIN 30w/วัดดิ่ง รุ่น PTT-LS5L3X(แสงสีเขียว)
2,970.00 บาท
3,380.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช้วัดระดับเลเซอร์ ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

เช่นโครงสร้าง,ติดตั้งฝ้าเพดาน,การปูกระเบื้อง

งานประปา,งานติดตั้งไฟฟ้าและงานภายในอาคาร  เป็นต้น